Deutsches Gymnasium für Nordschleswig  
facebook home
Uddannelsestilbud
Studieretninger   Dansk og Tysk på Deutsches Gymnasium 

Undervisningssproget på  Deutsches Gymnasium für Nordschleswig er tysk -   selvfølgelig er fremmedsprogene og faget dansk undtagelser.

Dansk undervises på modersmålsniveau. Behersker du ikke det danske sprog, forventer vi, at du gør en ekstra indsats. Såfremt du ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i faget dansk, er du forpligtet til at følge undervisningen i ekstra dansk i hele 1g. Undervisningen foregår om eftermiddagen efter skoletid. Når 1g afsluttes skal du aflægge en mundtlig og skriftlig eksamen. Du kan kun fortsætte i 2g, såfremt du består disse to prøver.

Har du gået i dansk skole og måske fået interesse for det tyske sprog på den tyske efterskole i Tinglev – Deutsche Nachschule Tingleff – forventer vi, at du følger et ekstra tysk kursus om eftermiddagen efter skoletid. Således får du mulighed for at beherske tysk på et sprogligt niveau, der gør dig i stand til at deltage aktivt i den tysksprogede undervisning.

 

 

Frivillig undervisning
Talentpleje
IT-skole
Projekter
 
 
   
Galleri Lectio Links Kontakt Brochure